Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.chipitclean.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van Informatie

Chip it all streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, staat Chip it all niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Chip it all aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Chip it all en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Chip it all garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan, ofschoon Chip it all de benodigde technische en organisatorische maatregelen heeft genomen, niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Chip it all te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Chip it all heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Chip it all aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Chip it all zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigt, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder dat Chip it all daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Voor het gebruik van afbeeldingen (zoals o.a. logo’s en beeldmateriaal) van andere organisaties heeft Chip it all toestemming gevraagd en verkregen van de betreffende organisaties. Indien hier vragen over bestaan wil Chip it all u nadrukkelijk verzoeken om contact op te nemen.

Chipitclean

Inloggen Chipitclean omgeving

Dit is de web-based omgeving voor de administrator

Dit is de web-based omgeving voor de Opdrachtgever en de Leidinggevende van het schoonmaakbedrijf 

Vul ons contact formulier in of stuur een email naar info@chipitclean.nl

Chipitclean hoe simpel kunnen wij het maken!